Výkup půdních prostor

Nabídněte nám půdu

Nabídněte nám svůj půdní prostor k odkupu a my vám provedeme opravy a rekonstrukce, které zušlechtí Váš dům v řádech milionů Kč.

Čím větší půda, tím víc vám nabízíme

Co můžete získat

Půda o ploše cca
200m²
Půda o ploše cca
300m²
Půda o ploše cca
400m²

Jak postupovat

01

Bytovým družstvům, Společenstvím vlastníků jednotek, ale i ostatním vlastníkům činžovních domů nabízíme výhodnou formu jak zajistit financování rozsáhlých oprav domu, a to v řádech milionů korun. Využitím volných půdních prostor můžete získat prostředky na nový výtah, nové rozvody všech sítí, opravu fasádních plášťů, střech atd.

02

V případě, že uvažujete o rozsáhlejší opravě společných částí domu (fasády, okna v bytových jednotkách, rozvody energií apod.) a chcete tyto opravy financovat prodejem půdních prostor můžeme Vám na konkrétním příkladu pro představu znázornit jaký rozsah prací a stavebních úprav můžete za svoji půdu dostat.

03

Prodej půdních prostor je uskutečněn na základě Smlouvy o výstavbě, která je uzavřena mezi stavebníkem (společností, která výstavbu provede) a všemi ostatními vlastníky nemovité věci. Zpracování návrhu smluvního ujednání zajistíme a předáme k Vašim připomínkám. V případě, že v domě dosud vlastník (týká se Bytových družstev a fyzických osob) nevydal tzv. Prohlášení vlastníka budovy, zajistíme i zpracování tohoto Prohlášení (jedná se o rozčlenění budovy jako celku na jednotlivé bytové jednotky – nutný předpoklad pro vydání bytů do vlastnictví).

Časová osa

Z uvedeného vyplývá, že vše může být hotovo přibližně do 24 měsíců od zahájení jednání.

Případová studie

výstavba bytových jednotek a oprava domu Čajkovského 1

Popis

Jedná se o nárožní dům z let 1924 – 1925 na rohu ulic Ondříčkova/Čajkovského na Praze 3 – Žižkov (těsné sousedství s vysílačem Žižkov),  kde výměra půdního prostoru je přibližně 360m2. Půdní prostor nebyl „znehodnocen“ žádnou dřívější vestavbou atelierů apod. Dům byl v původním stavu, neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí, byla prováděna pouze běžná údržba a drobné opravy.

Protihodnotou za tento půdní prostor vlastník domu (v tomto případě bytové družstvo) obdržel:

Kompletní rekonstrukce střešního pláště
Oprava komínových těles
Výstavba nového osobního výtahu – výměna ve stávajícím umístění, nová šachta
Výměna stoupacího domovního vedení plynu
Výměna všech oken a balkónových dveří v bytových jednotkách (dvorní fasáda, uliční fasáda)
Výměna oken ve společných prostorách – chodba dvorní fasáda
Oprava společných prostor domu (chodby, schodiště apod)
Výměna společného rozvodu elektro (silnoproud plus slaboproud), (státní telefon, domovní zvonky a domácí telefon)
Kompletní rekonstrukce dvorní fasády
Oprava uliční fasády

Ostatní plnění poskytnuté nákladem stavebníka