Financování

Smluvní vztah kupující - developer

Koupi bytu předchází podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní (Budoucí smlouva), která určuje podmínky obchodního  vztahu mezi kupujícím a developerem až do okamžiku předání bytu.

Financování kupní ceny

Kupní cena bytu je splatná podle splátkového kalendáře dohodnutého v Budoucí smlouvě. Aby klient nebyl zatížen platbami v průběhu doby, po kterou se byt buduje, požadujeme  po kupujícím ke dni uzavření Budoucí smlouvy uhrazení pouze 10% zálohy z kupní ceny a zbývajících 90% až v okamžiku, kdy je kupujícímu byt předán.

Hypoteční úvěry

Rozhodne – li se kupující hradit kupní cenu nebo její část prostřednictvím hypotéčního úvěru, můžeme nabídnout službu, která spočívá v usnadnění vyřízení hypotečního úvěru a snížení nákladů spojených s poskytnutím hypotečního úvěru

Máte dotazy?

Spojte se s námi

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů GDPR.